Mindfulnessträning för företag

Widemind erbjuder företag och organisationer träning i mindfulness. Vi erbjuder programmet Corporate Based Mindfulness Training, utvecklat av Potential Project som är världsledande inom området mindfulnessträning för företag.

Ge personalen ovärderliga verktyg för att hantera stressen i vardagen och finna balans med en workshop i mindfulness. Avsluta nästa konferens med en inspirerande föreläsning om hur man kan finna större närvaro, harmoni och glädje i sitt liv. Erbjud de anställda en regelbunden möjlighet till större psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Vi anser att det bästa sättet att utveckla en välmående organisation är att hjälpa människor utveckla de resurser de behöver för att hantera arbetet och livet effektivt och med glädje. Målet och resultatet av våra program är att låta människor utveckla sin potential till ett positivt och meningsfullt arbetsliv, medan de prestera på högsta möjliga nivå.

CBMT-programmet ges på flera olika sätt för att möta specifika behov hos olika organisationer. Det handlar om stegvisa nivåer, men varje del kan ges separat. De första fyra nivåerna ges ”in-house”, på plats på företaget.

INTRO – En tvåtimmars introduktion till CBMT
Introduktionen stillar nyfikenheten hos den som vill veta mer om vad mindulnessträning är och hur det kan användas. Den här tvåtimmarsintroduktionen ger grundläggande kunskap om vad mindfulnessträning är.
CBMT BOOSTER – A THREE HOUR TRAINING WORKSHOP
En CBMT Booster ger alla kompletta intruktioner och material för att själv börja träna mindfulness.
GET IN THE GAME – A FOUR MONTHS IMPLEMENTATION
CBMT-programmets Rolls Royce. Garanterar organisatorisk och individuell optimering av prestationer, sociala relationer och välbefinnande. CBMT-programmet resultat talar för sig själva.
MINDFUL LEADERSHIP – FOR EXECUTIVES
Vårt program ”Mindful Leadership” gör det möjligt för bra ledare att bli fantastiska ledare genom att utveckla klarhet, närvaro och empati, vilket leder till ökad klarsyn, autencitet och förmåga att leda människor.
INTO THE DEEP – EXTERNAL MINDFULNESS RETREATS
”Going Into the Deep” är lösningen för de målmedvetna. Retreaterna går på djupet i förståelse och tillämpning av mindfulnessträning. Retreaterna består av en lång rad mindfulness sessioner blandade med instruktioner och teori.
OPENING UP – OPEN SEMINARS
Öppna seminarier är för företag som är intresserade av att veta mer innan de startar träning in-house. Både individer och grupper kan delta vid öppna seminarier. Kontakta oss för att få reda på kommande öppna seminarier.