Vad är mindfulness?

Mindfulness handlar om att medvetet vara uppmärksam på sin direkta upplevelse från ögonblick till ögonblick. Genom att bli mer närvarande i nuet blir vi mer medvetna om vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning.

Genom enkla övningar kan vi öka vår uppmärksamhet på våra tankar och känslor utan att värdera dem. Detta leder till större balans och acceptans, vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet, mer glädje och mindre stress.

Att klara stressen i vardagen, sova bättre, kunna slappna av, fokusera på det som är viktigt och kunna hantera förändringar bättre. Det är några av resultaten du kan uppnå med mindfulnessträning.

Forskning har visat att mindfulness har en mängd positiva effekter, bland annat

 • reducerad stress och oro.
 • en större grad av koncentration, fokus och närvaro.
 • mer entusiasm och glädje.
 • ökad välvilja gentemot andra.
 • bättre interpersonella relationer.
 • minskad förekomst av depression.
 • positiva hälsoeffekter som bättre immunförsvar och snabbare läkning.
 • bättre minne.
 • bättre förmåga att arbeta eller studera.

Genom våra kurser och workshops får deltagarna hjälp att

 • finna en balans i ett hektiskt arbets- och/eller privatliv.
 • hantera stress.
 • förhålla sig till osäkerhet och oro inför framtiden.
 • öka känslan av kontroll över sitt liv.
 • lära sig meditera.